Samarium heette vroeger BDSM-voor-jongeren. Het is een stichting voor BDSM’ers van 18 tot 35 jaar. Ze organiseren ook BDSM feesten voor deze doelgroep.

Pin It on Pinterest